Společnost

warning: Creating default object from empty value in /home/soley/recko.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Expedice Athos 2006

Vše začalo někdy koncem roku 1998 když jsem si vymyslel projekt recko.cz – tedy stránky, které si právě prohlížíte. Začal jsem sbírat informace o této krásné zemi a dozvěděl jsem se konečně, proč se první z mušketýrů jmenuje Athos.

Jak se věštilo

Samotné věštění probíhalo už od 6. století př. Kr. až do vlády císaře Hadriána (2. st. n. l.). Prosebník se nejprve musel očistit v Kastalském prameni , zaplatil a obětoval zvíře na oltáři Apollóna.

Olympijské hry

První oficiální olympijské hry se konaly r. 776 př. Kr. a byly součástí náboženských slavností. Tento rok není možná historicky pravdivý, byl určen až v 5. stol. př. Kr Hippiem z Elidy prostým odpočtem do té doby konaných her se čtyřletou periodou.

Eros a Psýché

Kdysi dávno žili královští manželé, kteří měli tři dcery. Nejmladší z nich, Psýché, byla tak krásná, že ji lidé považovali za bohyni lásky a krásy Afroditu. Někteří dokonce tvrdili, že je krásnější než sama Afrodita, že se zrodila nová bohyně.

Európa

Európa byla dcera sidonského krále Agénora a jeho manželky Télefassy. Její božská krása předurčila její osud.

Theseus

Théseus byl synem athénského krále Aigeia a troizenské princezny. Po Héraklovi je druhý největší hrdina antické mytologie. Pověstí o jeho hrdinských činech je mnoho. Tato pojednává o zahubení Mínótaura.

Achilleus

Staří Řekové vždy věřili, že Osud je dán a že proti němu nic nesvedou nejen oni, ale ani olympští bohové. Stejně se o to ale stále někdo snažil. Jak lidé, tak bozi. Thetis je toho klasickou ukázkou.

Paris

Král Priamos měl padesát synů a padesát dcer. Zajímavé je, že nevím o žádné zmínce o jeho harému – všude čteme pouze o jediné manželce Hekabé. Sto dětí na jednu ženu je docela úctyhodný výkon.

Agamemnon

Král Agamemnon je prototypem panovníka dokazujícího, že moc a sláva ještě neznamená štěstí a dlouhý život a že když je žena potvora (i když po pravdě řečeno Klytaimnestra měla dost pádný důvod potvorou býti) tak má chlap smůlu – ale dámy, obráceně to platí také.

Antické divadlo

Divadlo je čistě řeckým přínosem naší kultuře. Ve své antické podobě dosáhlo vrcholu dokonalosti. Vzniklo pravděpodobně z prastarých slavností na počest boha Dionýsa.

Syndikovat obsah