Achilleus

Staří Řekové vždy věřili, že Osud je dán a že proti němu nic nesvedou nejen oni, ale ani olympští bohové. Stejně se o to ale stále někdo snažil. Jak lidé, tak bozi. Thetis je toho klasickou ukázkou.

Paris

Král Priamos měl padesát synů a padesát dcer. Zajímavé je, že nevím o žádné zmínce o jeho harému – všude čteme pouze o jediné manželce Hekabé. Sto dětí na jednu ženu je docela úctyhodný výkon.

Trojská válka

Byla nebo nebyla trojská válka? To je otázka, na kterou asi dnes odpověď nenalezneme. Určitě však nevypukla pro spor o ženské kráse, určitě nevypukla proto, že trojský princ Paris unesl Helenu, ženu spartského krále Menelaa.

Sparta

Jedno ze dvou nejsilnějších a nejslavnějších měst antického Řecka nás dnes asi velice zklame, protože zde nacházíme málo památek. Musíme si však uvědomit , že na rozdíl od Athén, které podporovaly kulturu a byly velice bohaté, byl život ve Spartě úplně jiný.

Athény - rozvoj

Zatímco síla a moc Sparty stála výlučně na její moci, vojenská síla a moc Atén vznikala na bázi kulturní a obchodní. Atény nebyly nikdy tak dobrými válečníky jako byli Sparťané. Zato byli velice dobří zemědělci, řemeslníci a především obchodníci.

Athénské loďstvo

Když v roce 427 př. n. l. athénské vojsko potlačilo povstání ve městě Mytilény na Lesbosu, aténský sněm odsoudil k smrti všechny muže tohoto města. Rozsudek musel doputovat lodí na ostrov vzdálený 340km. Jenomže drastický verdikt byl druhého dne přehodnocen, a tak z Atén vyrazila jiná loď.

"Sightseeing" v Athénách

Athény jako každé větší město plné památek nabízí i okružní jízdy městem tzv. sight-seeing tours. Athény navíc mají jednu specialitu: tzv. Hop in saising. Turisté, kteří si rádi organizují prohlídky památek sami ji jistě ocení.

Řecko – perské války

Řecko–perské války patří jednoznačně k jednomu z nejvýznamnějších bodů řecké historie vůbec.

Periklovy Atheny

Pravděpodobně největší zisk z řecko – perských válek měli Athény. Jednak silné loďstvo které bylo vybudováno na obranu proti Peršanům zaručovalo Athénám rozsáhlý obchod a ten samozřejmě podporoval i rozvoj domácích řemesel.

Archeologické muzeum v Athénách

Archeologické muzeum v Athénách patří mezi nejkrásnější a co do sbírek nejbohatší muzea světa, zabývající se antikou.

Syndikovat obsah