Dodekaenské ostrovy

Nejslavnější z dodekaenských ostrovů je Rhodos. Zde stával slavný Rhodský kolos, jeden ze sedmi divů světa.

Muzeum na Akropoli

Není možné vyjmenovat všechny nádherné exponáty tohoto jedinečného muzea. Dovolte proto, abychom upozornili alespoň na některé zajímavosti.

Lesvos

Ostrov Lesvos (někdy se také setkáme s přepisem Lesbos, ale Řekové neznají b, to, čemu my říkáme beta se správně čte jako veta) je největší ze severoegejských ostrovů.

Samos

Ostrov Samos ležící na východě Egejských ostrovů , velmi blízko tureckého pobřeží, je jedním z nejznámějších řeckých ostrovů. Největší rozmach zažil v 6. století př. Kr.

Ikaria

Tento podlouhlý ostrov v Egejském moři měl několik jmen, všechna nějakým způsobem vystihovala jeho vlastnosti. Názvy Barkis nebo Doriky vyjadřovaly jeho podlouhlý tvar, ze jmen Ichtivesa či Ichtiousa je jasné, že v jeho okolí bylo vždy velké bohatství ryb.

Egejské ostrovy

Egejské ostrovy – pojmenované podle moře, ve kterém je můžeme nalézt –leží velmi blízko tureckého pobřeží.

Euboia

Najdeme zde především historické město Eretriu, ležící na jihozápadním pobřeží ostrova na úpatí hory Kastelli. Z místního přístavu se lodí můžeme dostat do Athén , vzdálených 4,5 námořní míle.

Attika

Oblast poloostrova Attiky je vlastně oblastí Athénského městského státu z období antiky. Spolu se Spartou byly Athény nejmocnější řecké státy té doby.

Peloponés

To, co byla pro antické Athény oblast Attiky, byl pro Spartu Peloponéský poloostrov. Bohužel, stejně, jak se lišila kultura Athén od Sparty, musely se lišit i jejich kraje.

Ithaka

Ithaka, bájná Ithaka, Odysseova Ithaka, Ithaka Penelopy a jejího věrného manželství, Ithaka třiceti ženichů, kteří se o Penelopu ucházeli. Ostrov, který proslavil především Homér svým Odyseem. Ostrov, na který se po skončení trojské války deset snažil dostat hrdina Odysseus.

Syndikovat obsah