Epidauros

 Epidauros se nachází 30 km východně od Nafplia, blízko Saronského zálivu. Ve své době byl významným náboženským a kulturním centrem, uctívali zde boha lékařství Asklépia a věnovali se uzdravování nemocných. 

Kult boha AsklépiaAspképius se narodil jako polobůh, syn boha Apollona a královny Koronis. Jeho matka byla ovšem Apollonovi nevěrná, a proto byla zabita, svého syna však Apollon z těla jeho matky zachránil a dal na vychování moudrému kentaurovi Cheironovi. Ten Asklepia vychoval a naučil ho umění léčit. Poté, co křísil mrtvé z podsvětí, na něho Zeus seslal blesk a zabil ho. Apollon smrt svého syna pomstil zabitím Kyklopů, kteří pro Dia blesky vyráběli.V Řecku byl Asklépius uctíván jako bůh lékařství, jeho dcerami byly Hygieia, Meditrina a Panacea (jména symbolizují čistotu, medicínu a hojení).V Epidauru vznikla svatyně v 6. st. př.n.l., byla postavena asi 8 km od tehdejšího města. V 5. století se místo začalo rozrůstat a získávat slávu. Poté, co v Řecku došlo k několika morovým epidemiím, vznikala i další místa, kde uctívali boha Asklépia, například v Athénách, Korintu a na ostrovech Kos a Rhodos, Epidaurus byl ovšem největší a nejznámější. Zástupy lidí mířících sem za uzdravením znamenaly významné příjmy, ve 4.-3. století tu proto vzniklo mnoho nových budov.Léčba byla považována za zázrak a byla založena hlavně na víře pacienta. Bůh se pacientům zjevoval ve snech a dával instrukce, jak se má choroba léčit. Základem léčení bylo tedy zjevení boha buď jako osoby, nebo pomocí jeho posvátných zvířat - hada nebo psa. Archeologické nálezy velkého počtu chirurgických nástrojů ovšem dokazují, že tradiční dnešní medicína také tvořila podstatnou část léčby. Pacient držel speciální dietu, dostával léky a musel cvičit.Během římské nadvlády místo upadalo, za císařství ve 3.-4. století našeho letopočtu ale opět vzkvétalo. Definitivní konec znamenalo křesťanství, oficiální náboženství Byzantského státu, které lidi obrátilo na víru v jiného boha, který léčil jejich duše, a na svého starého patrona zapomněli.  Prohlídka památkyBezesporu nejzachovalejší a nejnavštěvovanější část celého areálu je divadlo. Bylo postaveno ve 3. století před naším letopočtem a je to jedna z nejzachovalejších původních řeckých staveb. Hlediště je rozděleno na dvě části, původní má 34 řad a pojala 6 200 diváků. O století později byla dostavěna ještě horní část hlediště pro dalších 6 100 diváků. Divadlo má úžasnou akustiku, v hledišti můžete zaslechnout i zašustění papíru v orchestru (kruhová část divadla). Podle jedné verze dosáhl architekt této akustiky tím, že do hlediště mezi sedadla umístil duté hliněné nádoby. I v dnešní době se zde každé léto koná festival. V muzeu si můžete prohlédnout používané chirurgické nástroje, sochy a ukázky architektury. Najdete zde i plastiku, jak to zde pravděpodobně vypadalo.Z původního areálu se toho moc nezachovalo. Najdete zde například zbytky Asklepiova chrámu nebo stadion. Mimo jiné jsou zde i zbytky tholosu, kruhové stavby s neznámou funkcí. V Řecku je jich více, jeden se nachází v Delfách.Dále si můžete přečíst článek Peloponés