Olympijské hry

První oficiální olympijské hry se konaly r. 776 př. Kr. a byly součástí náboženských slavností. Tento rok není možná historicky pravdivý, byl určen až v 5. stol. př. Kr Hippiem z Elidy prostým odpočtem do té doby konaných her se čtyřletou periodou. Pro Řeky toto datum bylo do té míry důležité, že od něho počítali svůj letopočet. Platilo železné pravidlo, že v době konání her musely utichnout zbraně, byl vyhlášen svatý mír (ekecheiriá). Je pozoruhodné, že za celou téměř tisíciletou historii starověkých olympiád bylo toto pravidlo porušeno pouze třikrát. Když jednou Sparťan Líchás lživě uvedl thébskou příslušnost, byl zbičován a na jeho vítězné místo byl zapsán thébský lid. Sportovci museli prokázat svobodný - a řecký – původ. Na olympiádu neměly přístup ženy. V Řecku se kromě olympijských konalo mnoho jiných sportovních her (např Delfy apod.), kde ženy mohly i závodit.Zpočátku byly olympijské hry jednodenní, časem však začal narůstat jak jejich význam, tak i počet disciplín, ve kterých se soutěžilo. Zcela úmyslně zde nepoužíváme termín závodilo, neboť součástí her byly i soutěže umělecké. Když se o to pokusili organizátoři novodobých OH v Chicagu v roce 1932, zaznamenali jsme i jedno čelné umístění pro Československo. Josef Suk se svým pochodem V nový život zvítězil.Jaké soutěže tedy byly sportovní součástí her? Zpočátku pouze běžecká soutěž byla doplněna nejprve o více tratí (k v podstatě sprinterským se postupně přidávají delší tratě), následuje pětiboj (běh, skok, hod diskem a oštěpem a zápas), později box a nakonec závody na koních a pankration. Jednotlivé soutěže byly rozděleny do základních skupin - agón. Jednalo se především o tři agóny - gymnický (gymnos=nahý, tedy základní discipliny.) hippický (hippos=kůň, tedy koňský) a muzický (můza=bohyně umění, tedy umělecký).Vítěz olympijských her dostal pouze olivový věnec, ale jeho domovská obec mu zpravidla zajistila pohodlný život až do smrti.Doprava Pro přístup do Olympie zvolíme dva možné výchozí body - přístav Patras, kam můžete připlout z Itálie, a Athény jako nezměnitelný orientační bod. Z Patrasu se vydáme na jih směr Pyrgos a z Pyrga otočíme přímo na východ směr Olympia. Celá cesta měří cca 120 km. Z Athén je nejlepší trasa přes Korint, Mykeny, Tripolis (proboha, neplujte do Lybie!), v Tripolisu odbočit na západ směr Vytina, Olympia. Celá cesta měří cca 250 km.