Jablko sváru

Pověsti však takovéto přízemní důvody neuznávají a raději trojskou válku začínají u svatby aiginského krále Pélea a mořské víly Thetidy. Na tuto svatbu bohyně a člověka byli totiž pozváni jak lidé, tak bohové. A protože svatba je událost radostná, nebyla na ni pro jistotu pozvána bohyně sváru Eris. Ta se však urazila a přesně podle svého popisu práce zasela mezi bohyně svár – a stačilo jí k tomu jediné jablko a dvě slova na něj napsaná – „Té nejkrásnější“. I začala první soutěž Miss World. Na jablko vznesly nárok hned tři bohyně – Héra, Athéna a Afrodité. Samy se nedohodly, poprosily tedy Dia, aby je rozsoudil. Zeus byl však vládce, nikoliv blázen. Bylo jasné, že volba musí dvě bohyně urazit a pouze jedné udělat radost. Proto šalamounsky přenechal volbu Paridovi, synovi trójského krále Priama. Paris byl mladý, ženy měl rád a proto ho nezlákala Héra s nabídkou vlády nad celou zemí „kam tvé oko pohlédne“ ani Athéna slibem moudrosti, slavných vítězství a hrdinného života, ale dal jablko Afroditě za slib nejkrásnější ženy na světě. Že už tou dobou byla vdána za jiného? No a co. I když je to spartský král Menelaos. Afrodité začala plnit svůj slib. Paris se vrátil do rodné Tróje (proč tam nebyl, se dozvíte tady) a začal stavět velkou loď pro výlet do Sparty. Po jejím dokončení ji naložil mnoha dary a se svojí družinou odplul navštívit krále Menelaa – pochopitelně v době, kdy ten se chystal na cestu mimo Spartu. Proto svěřil péči o hosta Heleně, kterou Paris rád označil za nejkrásnější ženu. Helena se – jako poslušná žena – starala o Parida tak vzorně, že mu dokonce na loď přinesla celé Menelaovo bohatství včetně sebe samé, samozřejmě ve chvíli, kdy loď opouštěla přístav směr Trója. Není známo, co krále Menelaa rozzlobilo víc, zda to, že přišel o své poklady nebo to, že se dostal na čelné místo řeckých drbů. V každém případě zatoužil po pomstě. Sice to nejdříve zkusil po dobrém a vydal se do Tróje s ithackým králem Odysseem, aby získal zpátky to, co mu Priamos ukradl, ale když nepochodil, obrátil se na svého bratra Agamemnona, krále mykénského, a začali spolu sbírat vojsko na výpravu proti Tróji.