Európa

Európa byla dcera sidonského krále Agénora a jeho manželky Télefassy. Její božská krása předurčila její osud.Jednou měla podivný sen. Zdálo se jí, že o ni zápasí dvě ženy, jedna, představující její vlast Asii a druhá zemi za mořem, která ještě neměla jméno. Boj však vyhrála ta druhá a Asie ji musela vydat. Nikdo tento sen nedokázal vysvětlit.Později, když byla na procházce se svou družinou, zjevil se jí zlatý býk s lesklými rohy. Tak výmluvně jí naznačoval, aby si na něho sedla, až ho poslechla. Býk se však ihned vrhl do moře a začal plavat na širé moře. Když byli dostatečně daleko od břehu, vynořil se z moře vůz s vládcem moří Posseidonem a rozrážel mu cestu.Tato záhadná plavba skončila na Krétě, kde se býk změnil do své pravé podoby – podoby vládce bohů Dia. Přiznal se, že se do Európy zamiloval a že ji unesl v podobě býka, aby ho nepoznala jeho žena Héra. Na Krétě pak Európa porodila Diovi tři syny – Minóa, budoucího krétského krále, Sarpédonta, budoucího krále v Lykii, a Rhadamanthya, který se nestal králem nikde, zato byl moudrý a spravedlivý. Aby Európě nikdo nemohl ublížit, vytvořil pro ni strážce - Thalose.Jak se na mocného milence sluší, postaral se Zeus o Európu dobře. Provdal ji za krétského krále Asterióna a pojmenoval po ní nový světadíl.