Theseus

Théseus byl synem athénského krále Aigeia a troizenské princezny. Po Héraklovi je druhý největší hrdina antické mytologie. Pověstí o jeho hrdinských činech je mnoho. Tato pojednává o zahubení Mínótaura.Král Aegeas musel opustit Toizenu a vrátit se do Athén v době, kdy byl ještě Theseus malý chlapec. Proto ukryl pod veliký balvan štít a meč a jeho matce přikázal, aby Thésea poslala za ním do Athén až v okamžiku, kdy bude schopen obě věci vlastními silami vyzvednout.Cestou do Athén vyčistil Theseus cestu od všech zlodějů a vrahů i od divoké zvěře. V Athénách by byl zahynul jedem, který mu připravila Medea, král jej však na poslední chvíli poznal a otrávené víno vylil.V té době přijely do Athén krétské lodě, které vybíraly sedm mládenců a sedm pannen pro oběť Mínotaurovi jako pomstu za smrt krétského prince. Když se Theseus dozvěděl o této oběti, přihlásil se dobrovolně jako sedmý mládenec. Jak se to dozvěděl král Aigeius, prosil alespoň Thesea, aby při návratu vyvěsil na lodi plachty podle toho, jak dopadnou. Zvítězí-li Theseus, mají být plachty bílé, prohraje-li, mají být černé.Když lodě připluly na Krétu, čekal na ně v přístavu krétský král Mínós s průvodem, ve kterém byla i jeho dcera Ariadné. Ta se do řeckého hrdiny ihned zamilovala a rozhodla se mu pomoci. V noci ho vyhledala a dala mu klubko niti, aby nezabloudil v bludišti Labyrintu, kde byl Mínotautos uvězněn.Když potom druhý den uvedli Thesea ke vchodu do Labyrintu, uvázal nit u vchodu a vydal se do středu bludiště. Po těžkém boji Mínotaura zahubil a pomocí niti se dostal zpět ke vchodu, kde už ho čekala Ariadné, aby s ním utekla do Athén. Po odplutí z Kréty si na chvíli odpočinuli na ostrově Naxos, kde na přání boha Dionýza Ariadné zůstala jako jeho manželka. Théseus vyplul opět na moře, zpět do Athén. V žalu nad ztrátou Ariadné však zapoměl vyměnit plachty za bílé. Král Aigeius vyhlížel loďstvo a když uviděl plachty černé, vrhl se ze skály do moře. To od té doby nese jeho jméno.