Fragocastello

Podle některých autorů nejkrásnější benátská pevnost na Krétě. Byla postavena Benátčany r. 1371 na obranu proti pirátům a místním povstalcům. Nachází se na jednom z mála rovinatých pobřeží na jihozápadě ostrova. Jméno pochází pravděpodobně z italského Castell Franco. Pevnost je obdélníková se čtvercovými věžemi v každém rohu. V průběhu staletí byla dobyta všemi, kteří se o ni snažili: Turky, Benátčany i Řeky. K jednomu z posledních obléhání pevnosti Turky se váže velice zajímavá pověst.PověstV r.1828 v období války za nezávislost proti Turkům se Fragocastello stalo útočištěm bojovníků Hatzimihalise Dalianise. Turecký vojevůdce Mustafa Bej je týden obléhal. Dalianis a tři sta padesát jeho mužů zemřelo, zbytek posádky však Turci nechali odejít. Dobytou pevnost pak poškodili a odcházeli na severovýchod. Obyvatelé vesnic ale obsadili průsmyk a tam turecké vojsko zničili. Od té doby ve výroční den této bitvy, (tj. 17. 5. podle gregoriánského nebo 4.6. podle juliánského kalendáře) tesně před svítáním vychází z ruin kostela Aghios Charalambos průvod černě oděných bojovníků. Tiše jdou do pevnosti, ze které se vydají k moři a když se první sluneční paprsky zalesknou na jejich zbraních, celý zástup zmizí v moři.DopravaNejjednodušší doprava na Krétu je letecká - její velká vzdálenost od nás jakýkoliv jiný způsob téměř vylučuje (především u kratších dovolených). Cesta lodí je sice možná (z Itálie na pevninu a z Athén na Krétu), ale trvá téměř tři dny. Asi nejhezčí cesta na Fragocastello vede z Rethymna kolmo dolu na jih, směr Spili, asi 15 km před Spili odbočíme vpravo směr Plakias, projedeme nádhernou soutěskou Kourtaliotaki a pak držíme přímý směr Selia, Rodakino až do Fragocastella.