Rozmach Théb

Staročeské přísloví praví, že když se dva perou, třetí má z toho zisk. Tímto třetím v řecké historii byly Théby. Jejich vzestup začíná roku 379 př. Kr., kdy se osvobodily od spartské nadvlády a nastolily ve městě demokracii. Začaly se k nim připojovat vedlejší státy a vzniká třetí řecký spolek Boiótská liga. Sparta samozřejmě byla znepokojena vzestupem jejich moci a chtěla, aby Théby tuto ligu rozpustili. Théby byli však ochotny ligu rozpustit, jen když Sparta rozpustí peloponéský spolek. Proto se Sparta rozhodla na Théby zaútočit.Výpravy se zúčastnilo asi jedenáct tisíc mužů. Na straně Théb jich však stálo pouze šest a půl tisíce, v čele s Epameinondásem, velkým vojevůdcem a také filosofem a statečným člověkem. Zvolil do té doby neznámou taktiku a vytvořil tzv. kosý šik. Jednalo se v podstatě o to, že jedno křídlo (v našem případě levé) bylo velice zesílené na úkor středu a pravého křídla. Toto pravé křídlo mělo pouze obranné úkoly a levé útočilo.Tato taktika byla velice úspěšná, takže Sparťané ztratili přes čtyři tisíce mužů mezi nimi i svého krále. Jednalo se o největší porážku spartských vojsk v dějinách. Po porážce u Leukter začali ve Spartě mnohé obce přecházet na demokratickou vládu a ocitali se na vrcholu své moci. A Théby nadále úspěšně rozvíjejí svoji pozici nového mocenského centra.Avšak Athény se také začaly obávat stoupající moci Théb a postavily se na stranu Sparty a bojovaly s ní proti Thébám. Rozhodující bitva u Mantineie byla velice krvavá, avšak nerozhodná. Proto se obě strany po boji dohodly, že každá vztyčí na bojišti svůj vítězný sloup. Řecko se těmito boji velice vyčerpávalo. Jeho sláva, význam a lesk upadali. Zanedlouho se objeví Makedonská říše, která na staré Řecko dá zapomenout.