Erechteion

Erechteion byl vybudován v letech 420 až 406 př. Kr. na nejposvátnějším místě Akropole. Zde nechala bohyně Athéna vyrašit svůj nejvzácnější symbol – olivový strom. Tato oliva byla zničena Peršany při dobývání Athén, ale po jejich vyhnání ze země strom znovu zázračně začal růst. Chrám jako takový je velice netypickým představitelem své doby a účelu stavby. Ve skutečnosti vůbec nevypadá jako athénský chrám. Je vybudován na dvou úrovních, je asymetrický a má dva portály, které spolu vůbec nesouvisí. Známější je jižní především díky Karyatidám. Karyatidy jsou sochy panen, které podpírají střechu jižního průčelí. Z původních šesti můžete čtyři vidět v muzeu na Akropoli, pátá je v současné době rekonstruována a šestá je umístěna v Britském muzeu v Londýně. Sochy, které stojí na původních místech, jsou samozřejmě kopie.Nesourodost obou částí chrámu bude nejspíše dána faktem, že každá z obou polovin byla zasvěcena jinému bohu – východní Athéně Polias a západní Poseidonovi Erechtovi. V dnešní terminologii bychom mohli říci, že se jedná asi o první ekumenický chrám.DopravaNejjednoduší doprava do Athén je letecky. Druhá možnost je autem do Itálie (Benátky, Ancona, Bari nebo Brindisi), dále lodí do Igoumenitsy a pokračovat po hlavní až do Athén. Dále si můžete přečíst článek Diův chrám