Achilleus

Staří Řekové vždy věřili, že Osud je dán a že proti němu nic nesvedou nejen oni, ale ani olympští bohové. Stejně se o to ale stále někdo snažil. Jak lidé, tak bozi. Thetis je toho klasickou ukázkou.Už na její svatbě s Peleem byl dán základ pro trójskou válku – jablko sváru. Bylo dáno, že její syn Achilleus, počatý z tohoto manželství, bude u Tróje bojovat a padne tam. Přesto v okamžiku jeho naverbování začala, jako každá matka, syna před odvodovou komisí schovávat. Za úkryt zvolila dívčí družinu dcery skýrského krále Lykoméda. Aby byl úkryt dokonalý, přesvědčila ho, že lépe bude moci poznávat lepé dívčí tvary, bude-li se sám za dívku vydávat … a převlékla ho do dívčích šatů.Osud však změnit nelze a tak věštec Kalchás záhy objevil Achillovu skrýš a vyslal pro něj tři hrdiny – Agyrta, Dioméda a lstivého Odyssea. Thetida sice chtěla loď, plující pro jejího syna, na moři zničit, ale Zeus jí v tom – právě s ohledem na nezměnitelnost osudu – zabránil.Když Odysseus přistál na ostrově, byl srdečně uvítán králem Lykomédem. Ten ani netušil, proč loď připlula, o Achillově přítomnosti neměl tušení. Odysseus také o svém poslání nemluvil, jen líčil přípravy na válku a pozoroval družinu královy dcery, aby zkusil najít Achilla. Cvičenou mušku ze Zlatovlásky neměl, takže nakonec použil lsti. Doprostřed hodovní síně nechal naskládat dary, připravené pro královu dceru a její družky. A mezi ně přidal i oštěp a válečný štít. A toho, kdo se jich ihned chopil, prohlásil za Achillea – ten se rád přiznal a spěchal do války v čele svých udatných Myrmidonů.Další jeho život už je popsán v kapitole o Trojské válce.