Sparta

Jedno ze dvou nejsilnějších a nejslavnějších měst antického Řecka nás dnes asi velice zklame, protože zde nacházíme málo památek. Musíme si však uvědomit , že na rozdíl od Athén, které podporovaly kulturu a byly velice bohaté, byl život ve Spartě úplně jiný. Sparťané si zakládali na chudobě a jednoduchosti svého života. Proto zde najdeme pouze několik maličkostí, jako jsou zbytky Akropole, divadla z 1. nebo 2. století př. Kr., Většina mramoru z něj byla použita na výstavbu Istry. Zbytky římských staveb jsou také ve špatném stavu. Za divadlem stojí chrám Atény Chaioikos a asi nejzajímavější místo je Leonidaion, replika chrámu z 15 stol. před Kristem. Je zde hrob krále Leonidase – hrdiny od Thermopyl . Tento chrám leží na sever od současného města. Máme zde také Menelaon, památník krále Menelaa a jeho krásné ženy Heleny, která byla podle báje příčinou trojské války. Tento památník je přibližně 5 km jihovýchodně od Sparty. Vykopávky dokazují existenci chrámu z 5. století př. Kr. s vyobrazením Heleny. Tyto památky můžeme najít v archeologickém muzeu ve Spartě.Doprava Tak jako pro celý Peloponés, i pro Spartu použijeme dva výchozí body - Patras a Athény. Z Patrasu jsou možné dvě cesty - po západním pobřeží poloostrova přes Pyrgos a Kalamatu do Sparty nebo přímo na východ do Korintu a pak na jih po trase Mykény - Tripolis - Sparta (pozor - v Tripolisu opouštíme hlavní tah a uhybáme mírně vlevo přímo na jih). Z Athén jedeme na Korint a dále stejně jako druhá trasa z Patrasu.I slávisté dneska uznávají pojem spartánská výchova. Co to bylo? Sparťané byli považováni - a to zcela jistě právem - za nejlepší vojáky v řeckých dějinách. Už v mládí byli totiž všichni hoši cvičeni pro vojenské účely a vojenským zásadám byla také podřízena celá jejich výchova. Pro spartského vojáka neexistoval ústup nebo porážka, znal buď vítězství nebo smrt. Ostatně vzpomeňme si na bitvu u Thermopyl.Největší důraz byl ve Spartě kladen na tělesnou, duševní zdatnost a na vysoké mravní hodnoty. Na rozdíl od Athén zde nebylo tak rozvinuto čtení a psaní. Spartě vládli dva králové, kteří však byli pod kontrolou 5 vysokých úředníků zvolených z místní šlechty. Tito králové však neměli neomezenou moc - samozřejmě s vyjímkou války. Do boje vedl vojsko vždy jen jeden z těchto králů, druhý se staral o správu města. Sparta měla i něco, co bychom dnes mohli nazvat horní a dolní komorou parlamentu - tedy radu starších a lidové shromáždění.Ve Spartě se žilo skromně. Jakýkoliv přepych byl považován za změkčilost. Řemeslo i obchod byli na velice nízké úrovni. Jediné co Spartu dělalo Spartou, tedy jedním z nejmocnějších řeckých států, byla její silná armáda, která čítala 10 000 mužů.