Athénské loďstvo

Když v roce 427 př. n. l. athénské vojsko potlačilo povstání ve městě Mytilény na Lesbosu, aténský sněm odsoudil k smrti všechny muže tohoto města. Rozsudek musel doputovat lodí na ostrov vzdálený 340km. Jenomže drastický verdikt byl druhého dne přehodnocen, a tak z Atén vyrazila jiná loď. 170 veslařů mělo splnit "Mission Impossible": dojet na Lesbos dřív. Adrenalinový příběh začali analyzovat odborníci. Na zrekonstruované starořecké triéře Olympias měřili energetický výdej členů posádky při různých rychlostech. Výkony byly porovnány s popisy dávných plaveb, které se zachovaly v antických materiálech. Výsledky dopadly pro naši populaci rozpačitě: pouze vrcholoví sportovci by byli schopni alespoň držet krok s dávnou posádkou, která hnala svoji triéru rychlostí 13 - 16 km/h na dálkových plavbách a během 30 vteřin byla schopna vyvinout rychlost 21 km.Za Athény totiž veslovali profesionálové a nikoliv otroci. Svobodní, pečlivě trénovaní veslaři dostávali slušný plat a v době války přibyla další motivace: bojovali za svá města, za své rodiny. I to je zřejmě důvod, proč v r.480 př.n.l. 150 aténských triér zničilo perskou flotilu krále Xerxa u Salamíny.