Periklovy Atheny

Pravděpodobně největší zisk z řecko – perských válek měli Athény. Jednak silné loďstvo které bylo vybudováno na obranu proti Peršanům zaručovalo Athénám rozsáhlý obchod a ten samozřejmě podporoval i rozvoj domácích řemesel. Navíc vědomí perského nebezpečí znamenalo sjednocení Řeků ,takže pod vedením Athén vzniká Námořní spolek. V té době se do čela Athén dostává Perikles. Ačkoliv byl původem šlechtic, byl přesvědčením demokrat. Po 15 let byl volen stratégem, vojenským velitelem. Jeho moc však nespočívala jen v této volbě ale i v jeho autoritě. Zavedl mnoho nových zvyklostí např. vyplácení peněz za vykonávání úřadu, za účast u soudu, což znamenalo, že i chudí lidé mohli jít k soudu bez obavy o svůj výdělek.Dalším důležitým Periklovým přínosem byla bohatá podpora umění a výstavby města. Díky tomu , že se Atény staly vedoucím městem v námořním spolku , rostlo bohatství Athén velmi rychle a tím rostla i jejich hrdost. Zajímavé je, že uvnitř Atén se obyvatelé k sobě chovali demokraticky ale vůči spojencům byli velice tvrdí. Město právě v období vlády Perikla mohutně vzkvétá do krásy, proto z této éry máme nejkrásnější památky v Aténách. V této době působí nejznámější antičtí sochaři. V dramatickém umění zde máme slavné dramatiky Aischyla, Sofokla, Euripida. Naprosto právem se období Periklovy vlády považuje za vrchol athénské kultury a demokracie. Dále si můžete přečíst článek Archeologické muzeum v Athénách