Olympia - město

Kolébku olympijských her najdeme v severozápadní části Peloponésu. První osídlení zde bylo už ve 3. tis. př. Kr. O tisíc let později se již budují relativně velké (10x3 až 10x4m v půdorysu) budovy. Velký rozmach začíná v období mykénském, kdy je už celé okolí hustě osídleno a centrum oblasti můžeme nalézt v mykénské Pise. Toto jméno je nám známé především z báje o Pelopovi - zde nalézá svoji vysněnou Hippodamii a vítězí zradou nad jejím otcem Oinomaem. Své jméno a především svůj význam však Olympia dostává až s příchodem Dórů. V tomto temném období řeckých dějin totiž staré kultovní místo zůstává zachováno a mění se pouze božstvo, které je zde uctíváno. Pravděpodobně od 8. století se součástí náboženských slavností stávají i sportovní hry a vzniká tím tradice olympijských her. Olympii zůstalo mnoho památek na její slavnou sportovní historii. Mezi dnes nejznámější patří především stadion , gymnazion a Héřin chrám, ve kterém se každé čtyři roky (dnes vlastně každé dva roky díky posuvu zimních a letních olympijských her) zapaluje olympijský oheň. Tento oheň je dodnes darem boha Slunce Helia - zapaluje se jeho paprsky. Doprava Pro přístup do Olympie zvolíme dva možné výchozí body - přístav Patras, kam můžete připlout z Itálie, a Athény jako nezměnitelný orientační bod. Z Patrasu se vydáme na jih směr Pyrgos a z Pyrga otočíme přímo na východ směr Olympia. Celá cesta měří cca 120 km. Z Athén je nejlepší trasa přes Korint, Mykény, Tripolis (proboha, neplujte do Lybie!), v Tripolisu odbočit na západ směr Vytina, Olympia. Celá cesta je dlouhá cca 250 km.