Muzea na Korfu

Jako v každém větším řeckém centru, nejen ve větším městě, najdeme i na Korfu mnoho zajímavých muzeí. Jedno z nejzajímavějších muzeí na Korfu je muzeum archeologické, kde najdeme exponáty z tohoto ostrova. Ve vstupním sále jsou antické nálezy, v další hale jsou jen exponáty z počátku osídlování ostrova a také z období korintské nadvlády. Hlavní doménou největšího sálu je základní štít Artemidina chrámu. Uprostřed štítu je Artemidina podoba obklopena svými syny Pegasem a Cheseorem za nimiž jsou jejich partneři. Také ostatní exponáty v tomto sále jsou z chrámu bohyně Artemis. Další sál obsahuje nálezy z areálu zámečku řeckého krále Allepos, v jehož rozsáhlém parku se s největší pravděpodobností nacházela akropole antického města. Z dalších muzeí bychom mohli jmenovat muzeum Byzantské, kde můžeme zhlédnout velké množství byzantských ikon a mnoho nápisů s náhrobními kameny. Museum asijského umění obsahuje přes deset tisíc exponátů, pocházejících z jižní, střední a východní Asie.Doprava Vzhledem k blízkosti Itálie je nejběžnější individuální doprava do této oblasti autem do Itálie a dále lodí - plují de facto ze všech jadranských italských přístavů. Samozřejmě je možná i letecká doprava - Korfu patří k nejnavštěvovanějším oblastem Řecka našimi turisty.