Klášter Moni Arcadi

Na úpatí slavného pohoří Ída stojí byzantský klášter Arkadi. Založil jej ve 14. století mnich Arkadios. Klášter se brzy stal nejkrásnějším a nejbohatším mezi všemi na Krétě. Kromě toho stál na strategickém místě, a proto se v dobách odboje proti Turkům stal významným centrem odporu. V roce 1866 zuří velká bitva mezi tisícovkou obránců chrámu (mezi kterými byly i ženy a děti) a asi patnáctinásobnou přesilou tureckých vojáků. Když začali Turci vítězit, rozhodl mnich Gabriel, že raději zapálí sudy střelného prachu , než aby se všichni stali tureckými zajatci. Hromadná sebevražda arkadských hrdinů se tak stala symbolem boje proti turecké okupaci a mnich Gabriel národním hrdinou.Budovy klášterního komplexu nás okouzlují architektonickou čistotou. V kostele z roku 1587 vyniká překrásný ikonostas a několik portrétů svatých. Je možné navštívit i zvonici a refektář se zvláštní půlkruhovou klenbou. Ještě před tureckým vpádem bylo v klášterní knihovně mnoho vzácných rukopisů, které bohužel byly při jedné z bitev zničeny. Doprava Nejjednodušší doprava na Krétu je letecká - její velká vzdálenost od nás jakýkoliv jiný způsob téměř vylučuje (především u kratších dovolených). Cesta lodí je sice možná (z Itálie na pevninu a z Athén na Krétu), ale trvá téměř tři dny. Klášter Arcadi najdeme nedaleko Rethymna. Na hlavní spojnici Heraklion - Chania zahneme cca 17 km před Rethymnem (bráno od Heraklionu) na jih a dále stoupáme postupně do hor cca 20 km. Cesta je dobře značená - včetně první odbočky z hlavní.