Olymp

Snad každý školák ví, že v představách antických Řeků byla hora Olymp sídlem bohů. Pro přesnost by se dalo říci, že zde sídlila jenom základní sestava bohů v čele s Diem Hromovládcem. Řecká mytologie zná tisíce dalších , níže postavených bohů s lokální kompetencí, kteří přebývali v jednotlivých říčkách, horách a hájích. Z dnešního hlediska je Olymp především velikou a nádhernou přírodní oblastí s tak hojným zastoupením vzácných druhů rostlinstva a živočichů, že jej UNESCO vyhlásilo za přírodní rezervaci světové biosféry. Pokud chceme tento skvost navštívit, začínáme zpravidla ve vesničce Litochoro, která leží hned na úpatí hory.Při pochodu k vrcholu můžeme zřetelně pozorovat čtyři pásma vegetace. První pásmo končí mezi 300 a 500 metry n.m. . Rostou zde běžné listnaté stromy . Druhé pásmo obrovských souvislých lesů dosahuje nadmořské výše 1700 m. Porost je smíšený, vidíme buky, jedle i smrky. Třetí pásmo představuje čistě jehličnatý porost . Čím více se blíží k hranici 2000 m n.m., tím jsou stromy nižší. Čtvrté pásmo je již královstvím mechů, lišejníků a nižších rostlinných druhů, které se vyskytují pouze na Olympu. Těchto unikátních druhů je asi 23.Doprava Za výchozí bod pro výpravu na Olymp zvolíme Thesaloniké (Soluň). Odsud vyrazíme po dálnici směr Athény. Přibližně po 70 km dorazíme do Katerini, které je výchozím bodem pro výpravy na Olymp. Nesmíme zapomínat, že Olymp je přírodní rezervací, takže není možné na jeho vrchol vyjet autem. Dále si můžete přečíst článek Athos