Rethymno

Rethymno je hlavní město stejnojmenné prefektury na ostrově Kréta. Je to druhá ze čtyř prefektur, postupujeme–li od západu. je známá především svými hlubokými soutěskami, malými skrytými vesničkami a velkým množstvím turistických památek. Podle starých bájí se v této oblasti - na úpatí hory Ídy- narodil Zeus, bájný obr Thalós zde střežil Európu, aby se k ní nikdo nedostal, než ho zahubili Argonauté.Z přírodních památek je asi nejznámější pláž pod klášterem Préveli, tzv. Palm Beach. Z historických památek bychom především měli jmenovat samotné město Rethymno, dále pak slavný klášter Préveli a mínojské pohřebiště Armeni. Nedaleko Rethymna leží malá vesnička Margeritas, proslulá svojí keramickou výrobou.Rethymno je známé nejen svojí historií, ale i svéráznou architekturou a četnými památkami, ze kterých je asi nejznámější benátská pevnost.Archeologické nálezy dokazují přítomnost lidí už 3500 let př. Kr, nejznámější nález z této doby je jeskyně Gerani, stejně jako na celé Krétě nastává největší rozmach v době mínojské v letech 2800- 1100 př. Kr. Po pádu mínojské civilizace samozřejmě život v této oblasti pokračuje dál , k velkému rozmachu však dochází až z klasického období (470-323 př. Kr), takže v průběhu helénského a římského období se Lappa stává jedním z nejdůležitějších měst. V 5., 6, a první polovině 7. století n.l. žije Rethymno klidný život pod byzantskou říší. Od druhé poloviny 7. století se snaží Arabové dobýt Krétu, což se jim roku 827 podařilo.Úspěšné pokusy Byzantinců o návrat na Krétu byly završeny v r. 961, takže Rethymno dalších 150 let žilo v míru . Až v roce 1204 se dostává pod nadvládu Benátčanů , která trvala do r. 1669. Poslední století této nadvlády vytvořili fenomén zvaný krétská renesance. Tou dobou je Rethymno třetím největším městem krétského království . Turecká okupace znamená pro Rethymno, stejně jako pro celou Krétu, období temna. Známá revoluce ve Sfakii v roce 1770 připravila půdu pro povstání v roce 1821, které vyvrcholilo vyhnáním Turků v roce 1866. Tato revoluce je známá především hromadnou sebevraždou obránců kláštera Arcadi nedaleko Rethymna . V r. 1913 se stává Kréta součástí Řecka. V květnu 1941 se Rethymno stává jednou z front otevřených německými parašutisty.PamátkyNejznámější památkou ve městě je pevnost Fortezza vybudovaná po r. 1573 na obranu města. Má čtyři bašty a tři vchody, na sever čnějí tři výběžky tak, jak se to tehdy stavělo. Z okolních budov je nejdůležitější mešita Ibrahima Hana, která byla původně postavená Benátčany jako kostel. Benátský přístav budovaný od r. 1300 byl neustále přestavován,aby byl bezpečnější a pojal více lodí. Díky okolnímu pobřeží se však toto nikdy nepodařilo, zato si však uchoval svůj pitoreskní charakter. Nejtypičtější renesanční památkou v Rethymnu je Loggia, která je nejvýznamnější památkou na benátskou okupaci. Z dalších památek bychom mohli jmenovat fontánu Rimondi, kostel sv. Františka a budovu prefektury Nomarchia.Nesmíme zapomenout na velké množství mešit , např. Nerazova, Karamusova, mešita Velkých dveří nebo Velipašova. Jediná přístupná je však Nerazova, ve které sídlí konzervatoř.Za shlédnutí jistě stojí i muzea. Uvést musíme na prvním místě Archeologické muzeum, které nabízí památky od doby neolitické až po římské období. Exponáty jsou řazeny chronologicky, je zde velmi zajímavá sbírka mincí. Muzeum je otevřeno denně s výjimkou pondělí. Muzeum historie a folkloru nabízí exponáty tkalcovského umění . Vedle tradičních národních a místních krojů pletení košů, keramiku, tradiční zemědělství. Muzeum je otevřeno denně kromě neděle. Centrum soudobého umění, Kanakakisova galerie , vystavuje moderní řecké malířství. Organizuje také výstavy moderního umění. Otevřena denně kromě pondělí. Mořské muzeum nabízí obrovskou výstavu mušlí, ale samozřejmě zde najdeme i jiné dary moře. Otevřeno denně kromě neděle a pondělí.Doprava Nejjednodušší doprava na Krétu je letecká - její velká vzdálenost od nás jakýkoliv jiný způsob téměř vylučuje (především u kratších dovolených). Cesta lodí je sice možná (z Itálie na pevninu a z Athén na Krétu), ale trvá téměř tři dny. Město Rethymno leží přímo na severní magistrále, cca 80 km západně od Heraklionu