Chania

Mezi nejkrásnější města na Krétě patří bezesporu bývalé hlavní město Kréty Chania. Tomuto městu se také říká krétské Benátky. Toto přirovnání vyplývá především z velikého množství památek na benátskou nadvládu nad městem, ale i z charaketru města ležícího přímo na moři a typického svými křivolakými úzkými uličkami. V dnešní době je Chania hlavním městem prefektury Chania, nejvýchodnější prefektury Kréty. Tato oblast je známá především svojí překrásnou přírodu - 75% předních přírodních rezervací Kréty se nalézá právě zde a většina chráněných živočichů i rostlin rovněž. Najdeme zde i slavnou soutěsku Samaria.Historie města Chania sahá až do neolitu, ale první skutečné památky jsou až z období Minojské kultury. Pohnutá historie Kréty se projevila i v jednom z jejích největších měst. Každý z jeho dobyvatelů po sobě zanechal stopu na zdejší architektuře, ať je to říše Byzantská, Benátčané nebo Turci. Vedle sebe stojí krásné paláce benátského stylu a zbytky turecké mešity. Po osvobození Kréty zpod turecké nadvlády se Chania stává hlavním městem Kréty a teprve roku 1971 přenechává tuto výsadu historickému Heraklionu a sama se stává pouze krajským městem pro kraj Chania. Doprava Nejjednodušší doprava na Krétu je letecká - její velká vzdálenost od nás jakýkoliv jiný způsob téměř vylučuje (především u kratších dovolených). Cesta lodí je sice možná (z Itálie na pevninu a z Athén na Krétu), ale trvá téměř tři dny. Nepřistaneme-li v Chanii při našem příjezdu na ostrov, přijedeme sem pohodlně po severní magistrále ostrova.