Gortys

Gortis je jedno z nejzajímavějších archeologických nalezišť mimo Minojskou civilizaci i když už v době největší slávy paláce v Knossu zde vzniká jedena z hlavních protiváh knosského paláce. Zachovalé zde máme památky především z období říše římské kdy se Gortis, ležící ve střední části ostrova, stává hlavním městem provincie Kréty a dnešní Libye. Za zmínku stojí především velký Odeon který byl vybudován z obrovských kamenů přibližně v 6. století před Kristem. Najdeme zde však i mnoho dalších zajímavých budov jako jsou lázně a chrámy dokonce s jasnými znaky vlivu Egypta. A je zde samozřejmě velká akropole kde najdeme i římské cisterny. Zajímavým nálezem z Górtysu je tzv. górtynský zákon. Je psán hadovitě, tedy nejdříve z leva doprava, na konci řádky se otočí další řádka je psána zprava doleva. Doprava Nejjednodušší doprava na Krétu je letecká - její velká vzdálenost od nás jakýkoliv jiný způsob téměř vylučuje (především u kratších dovolených). Cesta lodí je sice možná (z Itálie na pevninu a z Athén na Krétu), ale trvá téměř tři dny. Město Gortys leží v jižní části ostrova. Z Heraklionu je velice dobře značená cesta přímo k paláci, takže není třeba se obávat bloudění. Kousek dál leží známý palác Faestos a nedaleko je též krásné letní sídlo minojců Agia Triada. Vzhledem k systému krétských cest je třeba dobře zvážit přístup k paláci z jižního pobřeží. Někdy bývá rychlejší vyjet na severní magistrálu, dojet do Heraklionu a tam zahnout na jih.