Benátská pevnost

Benátská pevnost v Heraklionu je dominantou hlavního města Kréty. Mohutná stavba z kamene, omývaná ze čtyř stran mořem a spojená s městem pouze molem, je obdivuhodnou ukázkou stavebního mistrovství své doby. Je součástí benátského opevnění , které mělo chránit Krétu před vpádem Turků. Díky ní (a díky neustálé materiální podpoře Benátek) odolával Heraklion celých 20 let okupantům, přestože zbytek ostrova již padl.Dnes je z této monumentální stavby muzeum. Celou pevnost si můžeme prohlédnout a především z vrcholu jejích bašt můžeme vychutnat nádherné pohledy na moře i na samotné město. Zajímavý je rozdíl mezi mořem otevřeným a tou částí, která je chráněná molem. Zatímco volné moře je zpravidla tak prudké, že jeho vlny stříkají na poměrně vysoké molo, krytá část je pokojná a mírné vlnky pohupují rybářskými loďkami. Doprava Nejjednodušší doprava na Krétu je letecká - její velká vzdálenost od nás jakýkoliv jiný způsob téměř vylučuje (především u kratších dovolených). Cesta lodí je sice možná (z Itálie na pevninu a z Athén na Krétu), ale trvá téměř tři dny. A Heraklion je největší vstupní brána ostrova.