Naxos

Naxos, největší z kykladských ostrovů leží téměř v jejich středu. Louky, sbíhající dolů ke krásným plážím přímo do moře, skalnaté hory s nádhernými údolími, průzračné potůčky - to je jen kousek přírodní krásy, kterou vám tento ostrov může nabídnout. První zmínku o Naxu najdeme již v antických bájích, kdy byl athénský hrdina Théseus donucen zanechat zde Ariadné, dceru řeckého krále Minoa. Ariadné pomáhala Théseovi zabít svého nevlastního bratra, obludu Minotaura, v krétském bludišti Labyrintu a pomohla mu i najít cestu zpátky pověstnou Ariadninou nití, kterou Théseus přivázal ke vchodu do bludiště. Poté, co po krutém boji Mínotaura úspěšně zahubil, mohl se podle nitě dostat zpět z bludiště. Ariadné plula s Théseem zpět do jeho rodných Athén, avšak Théseus ji podle vůle bohů musel vysadit na ostrově Naxu. Zde si ji vzal za manželku Dionýsos, bůh vína a veselí. Po smrti se Ariadné změnila v souhvězdí. Doprava Vzhledem k velké vzdálenosti od nás je nejlepší spojení do této oblasti letecké. Vzhledem k tomu, že ostrov nemá vlastní letiště, je třeba letět na Rhodos a dále pokračovat lodí. Je i možné spojení lodní z Athén.