Kyklandské ostrovy

Kyklady jsou ostrovy, ležící na jihovýchodě Řecka. Jejich poloha jim pomohla k relativně brzkému rozvoji civilizace – nezapomínejme, že civilizace do Evropy přichází přes Krétu z Egypta – a Kyklady jsou Krétě nejblíže. Asi nejslavnější ostrov této části Řecka je Santorini (řecky Théra – název Santorini pochází z italštiny a oslavuje sv. Irenu). Tento ostrov totiž bývá označován za Atlantidu. A tato pověst má i velice reálný základ. Na tomto ostrově totiž byla bohatá kultura (úzce svázána s krétskou – tak úzce, že se označuje také za mínojskou), která pro tehdejší obyvatele řecké pevniny musela znamenat opravdový zázrak. A tato kultura byla (což je historicky prokázáno) zničena výbuchem sopky, kterou vlastně ostrov byl. Tato největší přírodní katastrofa v dějinách lidstva zničila i mínojskou kulturu na Krétě. Dnes je ostrov vlastně pouze zbytek kráteru, zatopeného mořem. Dalším známým ostrovem Kykladských ostrovů je Ariadnin Naxos. Zde musel nechat athénský hrdina a pozdější král Theseus dceru krétského krále Minoa Ariadné, která ho zachránila před obludným Mínotaurem. Přestože Theseus Ariadné velmi miloval, musel poslechnout přání bohů a zanechat ji na ostrově Naxos, kde si ji později vzal za ženu bůh Dionýzos. Mluvíme-li o Kykladských ostrovech, nesmíme samozřejmě zapomínat ani na Mykonos, další z krásných řeckých ostrovů. Doprava Vzhledem k velké vzdálenosti od nás je nejlepší spojení do této oblasti letecké. Většina ostrovů však nemá letiště a proto je třeba letět na některý z blízkých ostrovů a dále pokračovat lodí. Je i možné spojení lodní z Athén