Muzeum na Akropoli

Není možné vyjmenovat všechny nádherné exponáty tohoto jedinečného muzea. Dovolte proto, abychom upozornili alespoň na některé zajímavosti, které můžete vidět pouze zde.Příklady vybíráme náhodně, nejspíše podle jejich popularity. Je to kritérium nespravedlivé, ale jde nám pouze o orientační přehled. Každý z nás si stejně najde svoji oblíbenou sošku nebo amforu, jejíž krásný tvar a nezapomenutelný ornament si odnese v mysli s sebou. Každý z nás si ze svých cest přiváží své vlastní divy světa, kterých zdaleka nemusí být jenom sedm.Zkusme tedy nějaké exponáty vybrat:Moschoforos – muž, který nese jalovici. Mimořádně jemná soška vousatého mladého muže, který nese na zádech jalovici jako oběť bohyni Athéně. Soška se datuje do období 6. stol. př. Kr..Kores – ženy, které byly nabízeny Pallas Athéně v průběhu dlouhého období. družky. Každá soška je originál, který se liší od ostatních účesem, oděvem, … . Můžeme na nich velice dobře vypozorovat jak vývoj umění a sochařství, tak i módy.Sošky z výzdoby Parthenonu – z období 444 až 432 př. Kr. Můžeme zde vidět například olympské bohy.Karyatidy – panny, podpírající střechu průčelí Erechtheionu.