Egejské ostrovy

Egejské ostrovy – pojmenované podle moře, ve kterém je můžeme nalézt –leží velmi blízko tureckého pobřeží. Najdeme zde jednak hrob Ikarův na ostrově Ikaria, kde podle báje pochoval Daidalos svého neposlušného syna Ikara po jejich útěku z Kréty. Nesmíme ale zapomenout ani na Samos, který patří mezi nejznámější řecké ostrovy. Můžeme zde nalézt jak kanál – jeden z technických zázraků antiky – tak i mnohé kulturní památky, např. 4 m širokou alej, původně lemovanou 2.000 sochami. Doprava Na některé z egejských ostrovů létají české letecké společnosti, na převážnou většinu z nich je však třeba pokračovat dále lodí. V každém případě je možné na všechny ostrovy doplout z Athén - buď přímo nebo s přesedáním.