Peloponés

To, co byla pro antické Athény oblast Attiky, byl pro Spartu Peloponéský poloostrov. Bohužel, stejně, jak se lišila kultura Athén od Sparty, musely se lišit i jejich kraje. Zatímco v Attice najdeme velké množství bohatých kulturních památek, na Peloponésu je najdeme pouze na jeho severním okraji. Jejich jména však hovoří samy za sebe – najdeme zde jak první slavná města řecké pevninské historie, především "Zlatem bohaté Mykény" (Homér), ale i Mekku (promiňte mi tento apokryf) všech antických sportovců – slavnou Olympii. Čím jižněji putujeme, tím je památek méně. Nedostatek antických pozůstatků je však vyvážen jedinečnou atmosférou a drsnou přírodou. Doprava Vzhledem k tomu, že přístav Patras, jedna ze vstupních bran Řecka z Itálie, leží na Peloponésu, většina českých turistů "po vlastních" začíná svou pouť Řeckem právě zde. Z Athén se vydáme na západ a přes korintskou šíji vstoupíme na Peloponés.