Akropolis

Stejně jako je Pražský hrad symbolem a dominantou Prahy, je Akropolis dominantou a symbolem Athén. Její historie je spojená nejenom s historií Athén, ale vlastně celého antického Řecka. V dobách její slávy bývalo Řecko mocné, silné a bylo středem evropské civilizace. V dobách jejího úpadku neznamenalo Řecko téměř nic. Z Akropole svrhl Daidalos svého synovce a žáka Talóa aby se nemusel bát, že jeho sláva zastíní slávu jeho, za což byl vyhnán na Krétu. Na Akropoli nejdříve málem zavraždil Aegeas svého syna Thesea jedem, který mu podala Medea. Poté co ho poznal a slavně přijal, musel jej odsud vypravit na Krétu proti Minotaurovi. Když měl pocit, že Theseus výpravu nepřežil, skočil z vrcholu Akropole do moře. Na Akropoli vládl Perikles, který jako první položil základy demokratických principů. V Dionýsově divadle pod Akropolí (nejstarším známém divadle na světě) bývaly premiéry her Aischylových, Aristofanových, Euripidových a Sofoklových her.Na Akropoli stál jeden ze sedmi divů světa – socha Pallas Athény, ochránkyně města. Geniální sochař Feidiás ji vytvořil ze zlata a slonoviny, avšak Athéňané jej obvinili, že zpronevěřil zlato určené na její výzdobu. Zklamaný umělec se odstěhoval a založil svoji dílnu v Delfách . Její prokazatelně pravé zbytky našli archeologové v tomto století. Na Akropoli vstupujeme Propylaeou, kterou vybudoval slavný athénský stavitel Mnesiklos na příkaz samotného Perikla. v roce 437 – 432 př. Kr.Nejznámější částí Akropole jsou Parthenon a Erechteion, jimž věnujeme zvláštní kapitoly.Jedna z nejpozoruhodnějších staveb na Akropoli je chrám Athény Vítězné, který se nachází na jih od vstupní brány. Byl vybudován architektem Kallikratem kolem roku 420 př.Kr. na oslavu vítězství Athéňanů nad Spartou . Ironií osudu však bylo, že chrám stál dřív, než skončila válka – pro Athény bohužel špatně. Nejstarší soudní dvůr Areopagos byl jedním z nejuznávanějších míst v antice. Zde zasedal první aristokratický parlament antických Athén. Jeho význam začal upadat v druhé polovině 5. stol. př. Kr. , kdy sloužil už pouze jako soud a k vyšetřování vražd. Podle pověsti zde byl souzen třeba i Orestes za vraždu své matky Klytaimnestry, manželky Agamemnonovy, a jejího milence Aighista (touto vraždou mstil Orestes úkladnou vraždu svého otce, který se vrátil z trojské války).Pnyx je polokruhové prostranství, kde se shromažďovali Athéňané, např. proto aby naslouchali slavným řečníkům. Ti stáli na kamenné tribuně. Obecně se předpokládá, že se sem vešlo až 10.000 lidí. V žádném případě nesmíme zapomenout navštívit na Akropoli muzeum. Dále si můžete přečíst článek Athény