Historie

warning: Creating default object from empty value in /home/soley/recko.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Achilleus

Staří Řekové vždy věřili, že Osud je dán a že proti němu nic nesvedou nejen oni, ale ani olympští bohové. Stejně se o to ale stále někdo snažil. Jak lidé, tak bozi. Thetis je toho klasickou ukázkou.

Paris

Král Priamos měl padesát synů a padesát dcer. Zajímavé je, že nevím o žádné zmínce o jeho harému – všude čteme pouze o jediné manželce Hekabé. Sto dětí na jednu ženu je docela úctyhodný výkon.

Athény - rozvoj

Zatímco síla a moc Sparty stála výlučně na její moci, vojenská síla a moc Atén vznikala na bázi kulturní a obchodní. Atény nebyly nikdy tak dobrými válečníky jako byli Sparťané. Zato byli velice dobří zemědělci, řemeslníci a především obchodníci.

Athénské loďstvo

Když v roce 427 př. n. l. athénské vojsko potlačilo povstání ve městě Mytilény na Lesbosu, aténský sněm odsoudil k smrti všechny muže tohoto města. Rozsudek musel doputovat lodí na ostrov vzdálený 340km. Jenomže drastický verdikt byl druhého dne přehodnocen, a tak z Atén vyrazila jiná loď.

Řecko – perské války

Řecko–perské války patří jednoznačně k jednomu z nejvýznamnějších bodů řecké historie vůbec.

Periklovy Atheny

Pravděpodobně největší zisk z řecko – perských válek měli Athény. Jednak silné loďstvo které bylo vybudováno na obranu proti Peršanům zaručovalo Athénám rozsáhlý obchod a ten samozřejmě podporoval i rozvoj domácích řemesel.

Městské státy

Ani v době největší slávy Řecka neexistovala žádná řecká říše. Řecko se vyvíjelo hlavně v malých městských státech, které spolu uzavírali různé dohody jak obranné tak útočné.

Vpád Dórů

Nerovnoměrný rozvoj řecké kultury významně narušil vpád dalšího řeckého kmene, kmene Dórů. Je velikou záhadou, jak je možné, že primitivní dórské kmeny dokázaly zničit tak vyspělou civilizaci, jakou byla mykénská kultura.

Mykény

Období vrcholu krétské kultury, tj. počátkem druhého tisíciletí před Kristem, začíná postupné osídlování peloponéského poloostrova a pevninského Řecka. Tito dobyvatelé zezačátku vraždili místní obyvatelstvo.

Agamemnon

Král Agamemnon je prototypem panovníka dokazujícího, že moc a sláva ještě neznamená štěstí a dlouhý život a že když je žena potvora (i když po pravdě řečeno Klytaimnestra měla dost pádný důvod potvorou býti) tak má chlap smůlu – ale dámy, obráceně to platí také.

Syndikovat obsah