Historie

warning: Creating default object from empty value in /home/soley/recko.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mystra

 Mystra, úžasný pozůstatek byzantské kultury, se nachází 7 km západně od Sparty.  Její zříceniny se rozkládají na výběžku v pohoří Tayjetos. 

Jablko sváru

Pověsti však takovéto přízemní důvody neuznávají a raději trojskou válku začínají u svatby aiginského krále Pélea a mořské víly Thetidy. Na tuto svatbu bohyně a člověka byli totiž pozváni jak lidé, tak bohové.

Filemon a Baucis

Za starých časů na sebe brávali Zeus a posel bohů Hermes lidskou podobu a chodili po světě, aby viděli, jsou-li lidé dobří nebo zlí. Na sklonku jednoho dne došli do krásného údolí, plného krásných a bohatých dvorů. Rozhodli se zde přenocovat.

Theseus

Théseus byl synem athénského krále Aigeia a troizenské princezny. Po Héraklovi je druhý největší hrdina antické mytologie. Pověstí o jeho hrdinských činech je mnoho. Tato pojednává o zahubení Mínótaura.

Peloponéská válka

Po porážce Peršanů se na krátkou dobu udrželo ještě spojenectví Řeků. Brzy se však začíná opět projevovat rozdíl mezi Athénami a Spartou.

Nástup Makedonie

Když se roku 359 př. Kr. ujal vlády makedonský král Filip II., Řekové nemohli tušit, že jejich samostatnosti je odzvoněno. Filip totiž nejdříve reorganizoval makedonskou státní správu a tím ji i hospodářsky pozvedl.

Rozmach Théb

Staročeské přísloví praví, že když se dva perou, třetí má z toho zisk. Tímto třetím v řecké historii byly Théby. Jejich vzestup začíná roku 379 př. Kr., kdy se osvobodily od spartské nadvlády a nastolily ve městě demokracii.

Řecká kolonizace

Přibližně 300 let po vpádu Dórů na řecké území začíná nový rozvoj řecké kultury. Rozvíjí se především obchod, který stimuluje rozvoj dopravy. Tou dobou se začínají stavět velké námořní lodě.

Řecká historie

Řecké dějiny jsou jak v evropském tak v světovém kontextu velikou zvláštností. Řecko jako kolébka evropské kultury nikdy nebylo velikou říší, s výjimkou krátkého období vlády Alexandra Velikého.

Mínójská Kréta

Nazýváme-li Řecko kolébkou evropské kultury, musíme nazvat Krétu kolébkou řecké kultury. Ještě dávno před tím, než Řekové začali osídlovat pevninské Řecko, vznikala již na Krétě rozvinutá civilizace.

Syndikovat obsah