Archaická doba

warning: Creating default object from empty value in /home/soley/recko.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Archaická doba

Jablko sváru

Pověsti však takovéto přízemní důvody neuznávají a raději trojskou válku začínají u svatby aiginského krále Pélea a mořské víly Thetidy. Na tuto svatbu bohyně a člověka byli totiž pozváni jak lidé, tak bohové.

Filemon a Baucis

Za starých časů na sebe brávali Zeus a posel bohů Hermes lidskou podobu a chodili po světě, aby viděli, jsou-li lidé dobří nebo zlí. Na sklonku jednoho dne došli do krásného údolí, plného krásných a bohatých dvorů. Rozhodli se zde přenocovat.

Theseus

Théseus byl synem athénského krále Aigeia a troizenské princezny. Po Héraklovi je druhý největší hrdina antické mytologie. Pověstí o jeho hrdinských činech je mnoho. Tato pojednává o zahubení Mínótaura.

Řecká kolonizace

Přibližně 300 let po vpádu Dórů na řecké území začíná nový rozvoj řecké kultury. Rozvíjí se především obchod, který stimuluje rozvoj dopravy. Tou dobou se začínají stavět velké námořní lodě.

Achilleus

Staří Řekové vždy věřili, že Osud je dán a že proti němu nic nesvedou nejen oni, ale ani olympští bohové. Stejně se o to ale stále někdo snažil. Jak lidé, tak bozi. Thetis je toho klasickou ukázkou.

Paris

Král Priamos měl padesát synů a padesát dcer. Zajímavé je, že nevím o žádné zmínce o jeho harému – všude čteme pouze o jediné manželce Hekabé. Sto dětí na jednu ženu je docela úctyhodný výkon.

Athény - rozvoj

Zatímco síla a moc Sparty stála výlučně na její moci, vojenská síla a moc Atén vznikala na bázi kulturní a obchodní. Atény nebyly nikdy tak dobrými válečníky jako byli Sparťané. Zato byli velice dobří zemědělci, řemeslníci a především obchodníci.

Periklovy Atheny

Pravděpodobně největší zisk z řecko – perských válek měli Athény. Jednak silné loďstvo které bylo vybudováno na obranu proti Peršanům zaručovalo Athénám rozsáhlý obchod a ten samozřejmě podporoval i rozvoj domácích řemesel.

Městské státy

Ani v době největší slávy Řecka neexistovala žádná řecká říše. Řecko se vyvíjelo hlavně v malých městských státech, které spolu uzavírali různé dohody jak obranné tak útočné.

Vpád Dórů

Nerovnoměrný rozvoj řecké kultury významně narušil vpád dalšího řeckého kmene, kmene Dórů. Je velikou záhadou, jak je možné, že primitivní dórské kmeny dokázaly zničit tak vyspělou civilizaci, jakou byla mykénská kultura.

Syndikovat obsah