Athény

warning: Creating default object from empty value in /home/soley/recko.cz/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Hlavní město Řecka

Diův chrám

Chrám Dia Olympského je jeden z největších antických chrámů vůbec. Jeho výstavba trvala velmi dlouho - základní kámen byl položen za vlády Peisistrata mladšího (vnuka slavného Peisistrata) roku 515 př.Kr. na místě staršího kláštera.

Erechteion

Erechteion byl vybudován v letech 420 až 406 př. Kr. na nejposvátnějším místě Akropole. Zde nechala bohyně Athéna vyrašit svůj nejvzácnější symbol – olivový strom.

Athény - rozvoj

Zatímco síla a moc Sparty stála výlučně na její moci, vojenská síla a moc Atén vznikala na bázi kulturní a obchodní. Atény nebyly nikdy tak dobrými válečníky jako byli Sparťané. Zato byli velice dobří zemědělci, řemeslníci a především obchodníci.

"Sightseeing" v Athénách

Athény jako každé větší město plné památek nabízí i okružní jízdy městem tzv. sight-seeing tours. Athény navíc mají jednu specialitu: tzv. Hop in saising. Turisté, kteří si rádi organizují prohlídky památek sami ji jistě ocení.

Periklovy Atheny

Pravděpodobně největší zisk z řecko – perských válek měli Athény. Jednak silné loďstvo které bylo vybudováno na obranu proti Peršanům zaručovalo Athénám rozsáhlý obchod a ten samozřejmě podporoval i rozvoj domácích řemesel.

Archeologické muzeum v Athénách

Archeologické muzeum v Athénách patří mezi nejkrásnější a co do sbírek nejbohatší muzea světa, zabývající se antikou.

Parthenon

Parthenon je symbolem a dominantou Akropole. Tento skvost hellénské architektury, jeho krása, harmonie a elegance si vás podmaní při prvním setkání.

Athény

Jako hlavní město Řecka nabízejí Athény svým návštěvníkům vše, co může hlavní město země s takovou historií a současností nabídnout.

Agora

Centrum antických i dnešních Athén tvoří starověká Agora. I když pojem agora znamená tržiště, v žádném případě to ani dnes, natož v dobách největší slávy, nebylo jen obchodní centrum.

Akropolis

Stejně jako je Pražský hrad symbolem a dominantou Prahy, je Akropolis dominantou a symbolem Athén. Její historie je spojená nejenom s historií Athén, ale vlastně celého antického Řecka. V dobách její slávy bývalo Řecko mocné, silné a bylo středem evropské civilizace.

Syndikovat obsah